Pomoc psychologiczna dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z
bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno
w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie

https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea