Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor PSM I st. w Sierpcu ogłasza rekrutację uzupełniającą  na rok
szkolny 2022/2023.
Termin składania dokumentów – 23 sierpnia 2022 r. ( dokumenty do
pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie w zakładce „Rekrutacja”.
Badanie przydatności dla kandydatów odbędzie się dnia 24 sierpnia od
godz. 12.00.