Ochrona danych

INFORMACJA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016w sprawie Ochrony Danych Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.20160119.1.)

Informuję iż:

1) Administratorem osobowych jest:  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Armii Krajowej 4
2)     Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego i stosunku pracy
3)     Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4)     Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadku danych przekazanych  dobrowolnie także do ich usuwania
5)     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, z w pozostałym jest dobrowolne
6)     Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę może wnieść skargę do organu nadzorczego
7)     Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa
8)     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO). przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9)     Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicami Unii Europejskiej
Ponadto informuje się, że w Szkole prowadzony jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych rejestr czynności   przetwarzania danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w sekretariacie Szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Beata Nadrowska, 

e-mail : [email protected]