Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców PSM I st. w Sierpcu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Pani Barbara Wojda

Z-ca Przewodniczącego – Pan Konrad Łaguna

Sekretarz – Pan Mariusz Lewandowski

Członkowie:

– Pani Magdalena Nyklas

– Pani Małgorzata Olszewska

– Pani Jolanta Watkowska

– Pani Barbara Kwiatkowska