Rekrutacja

Ruszyły zapisy, nie przegap szansy!!!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

OGŁASZA NABÓR

na rok szkolny 2022/2023

do klas:

fortepianu, gitary, skrzypiec, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu oraz puzonu.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat

Dlaczego warto?

1. Pomagamy rozwijać Twoją muzyczną pasję

2. Wspieramy Twój rozwój intelektualny i psychoruchowy

3. Otwieramy Twój umysł na muzykę i świat kultury

Podania o przyjęcie do Szkoły należy składać do 23 maja za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji znajdziesz na: https://szkolamuzycznasierpc.pl

oraz pod nr tel.: 24-275-10-30 w godzinach 8-16.

O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 7 do 16 roku życia.

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie. W zgłoszeniu należy uwzględnić wybór instrumentu, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać też drugi ulubiony instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając predyspozycje kandydata.


Badanie przydatności kandydatów

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu.

Badanie przydatności odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. w sali nr 1, w budynku przy  ul. Armii Krajowej 4 od godz. 14.00.

Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o godzinie przesłuchania.

Rodzice kandydata przed przyjściem do szkoły wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik do procedury rekrutacji.

PROCEDURA REKRUTACJI

1.Komisja rekrutacyjna składa się z trzech członków.

2. Na jednego kandydata przewidziane jest 15 minut.

3. W sali w czasie badania przebywać będzie tylko kandydat i komisja. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce, a w sali zachować odległość 2 metrów od członków komisji.

4. Test sprawdzający obejmie następujące zadania:

a) zaśpiewanie piosenki;

b) powtórzenie schematu rytmicznego;

c) określenie dźwięków wysokich i niskich;

d) ćwiczenia na zbadanie słuchu harmonicznego

5. Po każdym przesłuchaniu sala będzie wywietrzona , a sprzęty zdezynfekowane.

6. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie szkoły: https://szkolamuzycznasierpc.pl   w dniu 1 czerwca 2022 r.