Informacja – zmiana numeru rachunku bankowego !!!

Szanowni Rodzice,

od lutego 2022 r. prosimy o dokonywanie wpłat, które dotychczas wykonywali Państwo na konto Rady Rodziców, na nowy rachunek:

43 1010 1010 0183 8213 9134 0000

Jest to nowe subkonto na rachunku PSM I st. w Sierpcu.

Dokonując wpłat prosimy o właściwy dopisek:

„darowizna na cele oświatowe”

lub „darowizna na instrument”, jeśli uczeń korzysta  z wypożyczonego instrumentu.

W każdym wypadku prosimy też podawać imię i nazwisko ucznia.

Środki z rachunku będą dysponowane tak jak dotychczas, na potrzeby szkoły i uczniów.

Dziękujemy za zrozumienie 😊