Informacja o warsztatach i konkursie kompozytorskim

Filharmonia im. M. Karłowicza zaprasza młodych Muzyków, w wieku 12-16 lat, na warsztaty kompozytorskie i konkurs kompozytorski, którego partnerem jest Stowarzyszenie ZAiKS.
Zgłoszenia na warsztaty do 20 stycznia, na konkurs do końca lutego.
Linki poniżej:

https://www.facebook.com/FilharmoniaSZN/posts/4159596894140049

https://bit.ly/EduVirtuosoIV